7 Φεβρουαρίου 2024
Διαζύγιο , (συν)επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία γονέα και τέκνου, κακή άσκηση γονικής μέριμνας – Όλες οι νομολογιακές εξελίξεις μετά το Ν. 4800/2021

Παρουσίαση διαχρονικά επίκαιρων και κρίσιμων θεμάτων των οικογενειακών διαφορών που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και ιδίως τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Μέσα από την παρουσίαση θα αναδειχθούν  όλες οι αλλαγές που επέφερε ο ν. 4800/2021 στο οικογενειακό δίκαιο με έμφαση στις νομολογιακές εξελίξεις και τα πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως σε νομικούς, δικηγόρους που ασχολούνται με το οικογενειακό δίκαιο, διαμεσολαβητές, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές νομικών σχολών.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση διαχρονικά επίκαιρων και κρίσιμων θεμάτων των οικογενειακών διαφορών που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και ιδίως τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Μέσα από την παρουσίαση θα αναδειχθούν  όλες οι αλλαγές που επέφερε ο ν. 4800/2021 στο οικογενειακό δίκαιο με έμφαση στις νομολογιακές εξελίξεις και τα πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του.

Περιεχόμενο

 • Διαζύγιο – Είδη και συμφωνίες των συζύγων
 • Σχέσεις Γονέων και Τέκνων /Ειδικά ζητήματα από τα άρθρα ΑΚ 1511-1519
  • Το συμφέρον του τέκνου
  • Η γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο ή τη διακοπή της συμβίωσης
  • Κοινή Επιμέλεια
  • Λειτουργική και Χρονική κατανομή της επιμέλειας
  • Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας/Αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας στον έναν γονέα
  • Η γονική μέριμνα στα εκτός γάμου γεννημένα τέκνα
  • Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας/ Πράξεις από τον ένα γονέα
  • Νομολογιακά Παραδείγματα
 • Ζητήματα που επιδρούν στον προσδιορισμό του ύψους της διατροφής των ανηλίκων τέκνων – Η επίδραση των διατάξεων του ν. 4800/2021.
 • Το δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο – Καθιέρωση τεκμηρίου επικοινωνίας – Περιορισμοί ή/και αποκλεισμός του δικαιώματος – Νομολογιακές εξελίξεις μετά το ν. 4800/2021
 • Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας μέσα από τη νομολογία – Συνέπειες κακής άσκησης της γονικής μέριμνας – Ειδικά το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας
 • Δικονομικά Ζητήματα από την εφαρμογή του ν. 4800/2021 και Διαμεσολάβηση

Εισηγήτρια

Η Σύλβια Μιχαλακάκου  είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο οικογενειακό δίκαιο, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στο Αστικό Δίκαιο.

Έχει συγγράψει μονογραφία με θέμα την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας σε συλλογικά έργα οικογενειακού δικαίου.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικό αρχείο με το υλικό της εισήγησης (παράθεση νομοθεσίας , παρουσίαση των αλλαγών μετά το ν. 4800/2021 και πλούσια νομολογία για όλα τα επιμέρους ζητήματα).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 7/2/24

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:30-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90,00€
Για νομικά πρόσωπα: 90,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 1/2/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 24/1/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.