16 Ιανουαρίου 2024
Σύγχρονες τεχνολογίες υδρογόνου: Ευρωπαϊκή στρατηγική και ελληνικό σχέδιο δράσης

Κατανόηση των νέων, εκτενών κανόνων σχετικά με το ανανεώσιμο υδρογόνο στην ΕΕ, με την έκδοση δύο κατ' εξουσιοδότηση Πράξεων που απαιτούνται βάσει της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρες/ους και νέες/ους νομικούς, πολιτικούς επιστήμονες, οικονομολόγους, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς και στελέχη επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών.

Σκοπός

Το  υδρογόνο αποτελεί βασικό πυλώνα του Σχεδίου REPowerEU, καθώς και βασικό άξονα των φιλόδοξων στόχων για το 2030, σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής «Fit for 55», αποσκοπώντας σε κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των νέων, εκτενών κανόνων σχετικά με το ανανεώσιμο υδρογόνο στην ΕΕ, με την έκδοση δύο κατ’ εξουσιοδότηση Πράξεων που απαιτούνται βάσει της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εν λόγω Πράξεις εξαγγέλθηκαν το 2023 και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για το υδρογόνο, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση και πρακτική προοπτική για τους ισχύοντες κανόνες και τους νέους νομοθετικούς στόχους για το ανανεώσιμο υδρογόνο στη βιομηχανία και τις μεταφορές.
  • να κατανοήσουν την περιβαλλοντική λειτουργία αυτών των κανόνων στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης και συμμετοχικής διακυβέρνησης, καθώς και τα κοινωνικά οφέλη του Υδρογόνου ως εναλλακτικό καύσιμο για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
  • να αξιολογήσουν πιθανές θετικές και αρνητικές συνέπειες των νέων μεταρρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επιτάχυνσης της Χρήσης Υδρογόνου για την κλιμάκωση της ανάπτυξης του ανανεώσιμου υδρογόνου.
  • να εμπεδώσουν την Εθνική Στρατηγική, από κανονιστικής πλευράς και ουσιαστικής προετοιμασίας, αναφορικά με τις πρακτικά εφαρμόσιμες προκλήσεις και μεθόδους παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, καθώς και τη σταδιακή ένταξη της Ελλάδας στη νέα «οικονομία του υδρογόνου».

Περιεχόμενο

  • Η Στρατηγική της ΕΕ για το Υδρογόνο και το νέο κανονιστικό πλαίσιο.
  • Η Διακυβέρνηση του Υδρογόνου στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης υπό το πρίσμα της Σύμβασης των Παρισίων (2015) και της Σύμβασης του Ααρχους (1998).
  • Νομικός σχεδιασμός για την παραγωγή, την κατανάλωση, την ανάπτυξη υποδομών και τους κανόνες της αγοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Υδρογόνου στην Ε.Ε.
  • Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο για τη δημιουργία και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου (European Hydrogen Bank) και για τη Συμφωνία για υποχρεωτικούς Εθνικούς Στόχους για την ανάπτυξη της υποδομής.
  • Ελληνικό Σχέδιο Δράσης: Ο ρόλος του Υδρογόνου στο νέο ΕΣΕΚ – Νομοθεσία,  Κανονισμοί  και τα «ελληνικά» έργα στο IPCEI Υδρογόνου της Ε.Ε.

Εισηγητής

Ο Γιώργος Ραυτόπουλος είναι διεθνολόγος-νομικός και εμπειρογνώμονας σε θέματα ενεργειακού και περιβαλλοντικού δικαίου και πολιτικής. Είναι εν ενεργεία Σύμβουλος Δημοσίου Τομέα σε συμβουλευτική εταιρεία στην Αθήνα και Εταίρος του διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου MEPIELAN (Mediterranean Programme for International Environmental Law and Negotiation), που προάγει την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο. Παράλληλα, συνεργάζεται με συμβουλευτική εταιρεία στις Βρυξέλλες ως εθνικός νομικός εμπειρογνώμονας σε ad hoc χρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας.

Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (2008), πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών (2014) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Δίκαιο (LL.M.) με ειδίκευση στο Δίκαιο της Ενέργειας και του Κλίματος από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου (University College London/U.C.L., 2016). Δημοσιεύει τις έρευνές του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Στο παρελθόν εργαστεί ως σύμβουλος σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και ως επιστημονικός συνεργάτης σε εταιρείες με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Ενέργειας, στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG-CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στο νομικό τμήμα της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF-UK στο Λονδίνο και στο Κέντρο Περιβαλλοντικού Δικαίου της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) στη Βόννη.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το αρχείο της παρουσίασης του σεμιναρίου (powerpoint) και λοιπό υποστηρικτικό υλικό (νομοθεσία, νομολογία και θεωρία σχετικά με το EU ETS).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16/01/24

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 78,00€
Για νομικά πρόσωπα: 78,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 11/01/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 5/1/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.