30 Ιανουαρίου 2024
Αλλοδαπές επενδύσεις σε ακίνητα

Εισαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο της Golden Visa μετά και τις τροποποιήσεις του ν. 5007/ 2023 αλλά και των διατάξεων που συνεχίζουν να ισχύουν του αρ 20 παρ.Β  του ν.4251/2014.

Πού απευθύνεται;

Απευθύνεται σε δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν με τις επενδύσεις ακινήτων με απώτερο  σκοπό οι εντολείς τους να αποκτήσουν την άδεια παραμονής στην Ελλάδα (Golden Visa).

Σκοπός

Σκοπός είναι μια εισαγωγή των συναδέλφων στο νομοθετικό πλαίσιο της Golden Visa μετά και τις τροποποιήσεις του ν. 5007/ 2023 αλλά και των διατάξεων που συνεχίζουν να ισχύουν του αρ 20 παρ.Β  του ν.4251/2014.

Περιεχόμενο

  • Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο νόμοι 4251/2014 και οι τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.5007/2023.
  • Διαδικασία έκδοσης Golden Visa, λεπτομερής αναφορά στα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τη σύνταξη του συμβολαίου μέχρι την τελική παραλαβή της Golden Visa.
  • Παρουσίαση ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολογητικών  Golden Visa.
  • Απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων και παραδείγματα ειδικότερων περιπτώσεων.

Εισηγητής

O Μαντάνης Μιχαήλ είναι δικηγόρος Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Ναυτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον. Ασχολείται με το Δίκαιο Αλλοδαπών από το 2016 και αποκλειστικά με το πρόγραμμα της  Golden Visa τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την νομοθεσία που καλύπτει το πρόγραμμα της Golden Visa καθώς και την παρουσίαση.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/01/24

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-20:30

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 80,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 25/1/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 17/1/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.