7 Δεκεμβρίου 2023
Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών (M&A)

Ολοκληρωμένη παρουσίαση των διαδικασιών και των μεθόδων μεταβίβασης μιας επιχείρησης, των σχετικών συμβατικών εγγράφων και των συμφερόντων που χρήζουν προστασίας, καθώς και των φορολογικών διευκολύνσεων και κινήτρων.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους-νομικούς συμβούλους, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές, λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές, οικονομολόγους, εταιρικά στελέχη και συμβούλους επιχειρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση της διαδικασίας που ακολουθείται σε μία μεταβίβαση επιχείρησης υπό ευρεία έννοια και των προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των διαδικασιών και των μεθόδων μεταβίβασης μιας επιχείρησης, των σχετικών συμβατικών εγγράφων και των συμφερόντων που χρήζουν προστασίας, καθώς και των φορολογικών διευκολύνσεων και κινήτρων, προκειμένου οι παρευρισκόμενοι να αποκτήσουν την κατάλληλη εξοικείωση, ώστε να αντιμετωπίζουν τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στην επαγγελματική τους ενασχόληση.

Περιεχόμενο

 • Εισαγωγή
 • Εξαγορές
  • Είδη εξαγορών
  • Προσυμβατικό Στάδιο
  • Συμβατικό Στάδιο
  • Διοίκηση της εταιρείας
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί
 • Συγχωνεύσεις
  • Διαδικασία
  • Προστασία συμφερόντων
 • M&A και ελεύθερος ανταγωνισμός
 • Φορολογικά ζητήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων

Εισηγητές

Ο Αλέξανδρος Μάρης είναι δικηγόρος Αθηνών, senior associate της δικηγορικής εταιρείας Ιωάννης Βασαρδάνης και Συνεργάτες και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. και της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ.

Ασχολείται κυρίως με ζητήματα αστικού και εμπορικού/εταιρικού δικαίου και με τη δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών, συχνά με διασυνοριακό χαρακτήρα. Έχει υπάρξει εισηγητής σεμιναρίων και συντάκτης άρθρων με θέματα εμπορικού/εταιρικού δικαίου, εμπορικών σημάτων και Ελεύθερου Ανταγωνισμού. 

Ο Θεόδωρος Κιντής  είναι επικεφαλής των φορολογικών υπηρεσιών της  BDO Services ενώ κατά το παρελθόν ήταν head of tax στις ελεγκτικές εταιρείες Baker Tilly και Mazars.  Σπούδασε οικονομικά στο ΕΚΠΑ και κατέχει πιστοποιήσεις στο φορολογικό δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το CIOT.

 Είναι μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Γαλλικού Επιμελητηρίου και συμμετέχει τακτικά ως ομιλητής σε φορολογικά συνέδρια στην Ελλάδα και εξωτερικό. Ασχολείται κατά βάση με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την φορολογία νομικών προσώπων, εταιρικές αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, εκκαθαρίσεις, due diligence, και φορολογικό  πιστοποιητικό.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν PowerPoint με τις εισηγήσεις των ομιλητών.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 7/12/23

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 5/12/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 23/11/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.