5 Δεκεμβρίου 2023
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης και άμυνα του οφειλέτη

Εξοικείωση με τη φιλοσοφία της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης με έμφαση στις ακυρότητες που μπορούν να ανακύψουν αλλά και σε ειδικά διαδικαστικά ζητήματα.

Πού απευθύνεται;

Σε δικηγόρους δικαστές, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Σκοπός

Η εξοικείωση με τη φιλοσοφία της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης με έμφαση στις ακυρότητες που μπορούν να ανακύψουν αλλά και σε ειδικά διαδικαστικά ζητήματα.
Θα δοθεί έμφαση σε ζητήματα που έχουν τεθεί στη δικαστηριακή πράξη των τελευταίων 2- 3 ετών.

Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή στην αναγκαστική εκτέλεση, ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ΚΠολΔ, ΚΕΔΕ, Πτωχευτικός Κώδικας και άλλοι ειδικοί νόμοι που αφορούν στην εκτέλεση.
  • Πως μπορεί ο δανειστής να ενισχύσει τη θέση του στην εκτέλεση, εξασφαλίσεις.
  • Σημαντικά θέματα της προδικασίας, ήτοι της διαδικασίας μέχρι και την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, συγκοινοποιούμενα έγγραφα, ακυρότητες, εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.
  • Σημαντικά ζητήματα επί της εκτέλεσης των ακινήτων, διαδικασία κατάσχεσης και πλειστηριασμού, κοινοποιήσεις, συνέχιση πλειστηριασμού, αναγγελίες, κατάσχεση μισθωμένου ακινήτου.
  • Συμφωνίες κατά την εκτέλεση.
  • Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης.
  • Αναγκαστική και συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου, άρση κατάσχεσης, δήλωση τρίτου, ακατάσχετες απαιτήσεις, ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων.

Εισηγητής

Ελευθέριος Αθανασόπουλος
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2006), Μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M) Πανεπιστημίου Βόννης στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (2009). Επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα εναρμόνισης ιδιωτικού δικαίου στο Bundesjustizamt στη Βόννη (2009-2010). Επαγγελματικό Δίπλωμα στην Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR) από το Institut für Mediation, Streitschlichtung und Konfliktmanagement στο Μόναχο (2011).

Ασκεί μαχόμενη δικηγορία από το 2010 με ενασχόληση σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Διδάσκει από το 2013 πολιτική δικονομία, αστικό και εμπορικό δίκαιο σε νομικά φροντιστήρια και από το 2015 στο Νomopolis. Συνιδρυτής του Κέντρου Νομικής Κατάρτισης Nomopolis (2015) του οποίου είναι και διευθυντής σπουδών. Έχει διδάξει γερμανική νομική ορολογία σε διάφορους φορείς.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν διαγράμματα και σημειώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5/12/23

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 30/11/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 23/11/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.