22 Νοεμβρίου 2023
Κυβερνοέγκλημα

Επιμόρφωση και εξοικείωση με το νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος και τη σχετική νομολογία.

Πού απευθύνεται;

Σε νομικούς και επαγγελματίες/πτυχιούχους πληροφορικής.

Σκοπός

Η επιμόρφωση και εξοικείωση με το νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος και τη σχετική νομολογία.

Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή στην έννοια του κυβερνοεγκλήματος
  • Το διεθνές και ενωσιακό πλαίσιο για την καταπολέμηση  του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
  • Το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο
  • Η ελληνική νομολογία για το κυβερνοέγκλημα
  • Συνολική αποτίμηση του υπερεθνικού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου

Εισηγητής

Ο Παναγιώτης Τουργέλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κόρινθο. Μετά τις προπτυχιακές σπουδές του στην Νομική Σχολή ΕΚΠΑ (2010), ενεγράφη ως δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (2012) και έκτοτε ασκεί δικηγορία, ιδίως στο ποινικό και το αστικό δίκαιο.

Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο ποινικό δίκαιο στη Νομική Σχολή ΔΠΘ και ακολούθως διδακτορικές σπουδές στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ με υποτροφία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΙΔΕΚ/ΓΓΕΤ). Το 2022 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.  Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγεται η μελέτη των ζητημάτων που αφορούν στη διεπιστημονική θεματική δικαίου και νέων τεχνολογιών.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό υλικό που αφορά στη θεματική της εισήγησης.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 22/11/23

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 16/11/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 8/11/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.