18 Οκτωβρίου 2023
Η προδικασία κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Ανάλυση υπό θεωρητική και πρακτική σκοπιά όλων των σταδίων της προδικασίας με ιδιαίτερη αναφορά στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των διαδίκων.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, καθώς και σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές νομικής που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε ειδικότερα ζητήματα της προδικασίας στον νέο ΚΠΔ υπό θεωρητική και πρακτική σκοπιά.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλυθούν υπό θεωρητική και πρακτική σκοπιά όλα τα στάδια της προδικασίας με ιδιαίτερη αναφορά στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των διαδίκων.

Ειδικότερα, θα εξεταστούν η προκαταρτική εξέταση και η αστυνομική προανάκριση, καθώς και οι δυνατότητες του Εισαγγελέα κατά την άσκηση ποινικής δίωξης. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις εναλλακτικές διαδικασίες της αποχής από την ποινική δίωξη και της αποχής υπό όρους. Θα αναλυθεί, ακόμα, το στάδιο της ανάκρισης και η διαδικασία ενώπιον των Συμβουλίων. Ειδική αναφορά θα γίνει στην επιβολή περιοριστικών όρων και ιδίως στην προσωρινή κράτηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα δικαιώματα και στις δυνατότητες των διαδίκων σε κάθε στάδιο, ενώ ιδιαίτερη μνεία θα γίνει και στις ακυρότητες της διαδικασίας καθώς και στον τρόπο προβολής τους.

Περιεχόμενο

  • Προκαταρκτική εξέταση – Αστυνομική προανάκριση (φύση-διαδικασία και δικαιώματα των διαδίκων)
  • Αποχή από την ποινική δίωξη-αποχή υπό όρους (προϋποθέσεις – διαδικασία- προβληματισμοί)
  • Ανάκριση – Διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου
  • Επιβολή περιοριστικών όρων – προσωρινή κράτηση (προϋποθέσεις – δυνατότητες)
  • Δικαιώματα του υπόπτου -κατηγορουμένου
  • Δικαιώματα του υποστηρίζοντος την κατηγορία
  • Ακυρότητες της προδικασίας και τρόπος προβολής τους

Εισηγήτρια

Η Χαρά Χιόνη-Χότουμαν είναι Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβή με θέμα «Τα δικαιώματα του παθόντος στην ποινική διαδικασία». Στη συνέχεια διεξήγαγε έρευνα στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου σχετικά με τα σεξουαλικά αδικήματα, ενώ από το έτος 2023 έχει ξεκινήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα τον νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα (στα αγγλικά και τα ελληνικά) και έχει πραγματοποιήσει ομιλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18/10/23
Ώρα διεξαγωγής: 17:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτική παρουσίαση με τα βασικότερα σημεία.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 12/10/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 4/10/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.