10 Οκτωβρίου 2023
Ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου – Από τη θεωρία στην πράξη περαίωσης συνταξιοδοτικών υποθέσεων

Εξοικείωση και επιμόρφωση των δικηγόρων, λογιστών και στελεχών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τα εν γένει ζητήματα της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

Πού απευθύνεται;

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν τυγχάνουν εξοικείωσης ή μη με το χειρισμό συνταξιοδοτικών υποθέσεων, με στόχευση, την ενεργή σε ένα μεγάλο βαθμό, ένταξή τους στη διαχείριση σύνθετων κοινωνικοασφαλιστικών ζητημάτων.

Ζητούμενο των ερευνητών και εξειδικευμένων επαγγελματιών, είναι η προσπάθεια επίλυσης των ζητημάτων που ανακύπτουν από την προσαρμογή και συσχέτιση των παλαιών διατάξεων με την νέα ασφαλιστική νομοθεσία – τουλάχιστον κατά την διαδικασία υποβολής συνταξιοδοτικών αιτημάτων και μετέπειτα κατά την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η εξοικείωση και επιμόρφωση των δικηγόρων, λογιστών και στελεχών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τα εν γένει ζητήματα της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, επί τη βάση των γενικών αρχών αυτής, της εφαρμοστέας νομοθεσίας και κατά περίπτωση εγκυκλίων, της κατοχύρωσης/θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την εξέταση ζητημάτων κατηγοριών ασφαλισμένων, όχι μόνο των κατά περίπτωση επιτρεπτών για τον χειρισμό από πιστοποιημένους επαγγελματίες περιπτώσεων, την αναγνώριση πλασματικών ετών, τον υπολογισμό της σύνταξης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης, με τη χρήση ειδικών πινάκων και σχετικών παραδειγμάτων.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή – Νομοθετικό πλαίσιο -Θεμελίωση – Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

• Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων έως την 31.12.1992 (Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα):

  1. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις τ. Δημοσίου.
  2. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΙΚΑ.
  3. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΟΑΕΕ.
  4. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΕΤΑΑ (ΤΑΝ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ).
  5. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΝΑΤ.
  6. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις π. ΟΓΑ.
  7. Επικουρικοί Φορείς Ασφάλισης.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων μετά την 01.01.1993:

• Κοινές διατάξεις για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Δικαιούχοι Σύνταξης λόγω θανάτου.

• Πλασματικοί χρόνοι  (Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα).

• Διαδοχική ασφάλιση (Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα).

• Παράλληλη ασφάλιση/απασχόληση – Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα.

• Απασχόληση συνταξιούχων.

• Προαιρετική ασφάλιση.

Εισηγήτρια

Η Κατερίνα Λαμπρούτσου είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο των Εργασιακών Σχέσεων. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005) και Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2018). Επιπλέον, το 2015 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο.

Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά τις σύγχρονες εργασιακές σχέσεις στο ελληνικό και ευρωπαϊκό πεδίο με έμφαση στην ευελιξία της εργασίας, το συνδικαλιστικό κίνημα, την εργατική συμμετοχή, τις πολιτικές απασχόλησης και τον κοινωνικό διάλογο, αλλά και την επίδραση των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εργάζεται ως δικηγόρος – εργατολόγος με εξειδίκευση σε θέματα εργατικού, κοινωνικοασφαλιστικού και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου .

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10/10/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:30 – 20:45

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν υλικό στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η σχετική νομοθεσία, case studies και βοηθητικές εγκύκλιοι.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 5/10/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 27/9/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.