11 Οκτωβρίου 2023
Φορολογικά ποινικά αδικήματα

Παρουσίαση διαχρονικά επίκαιρων και κρίσιμων θεμάτων του Φορολογικού Ποινικού Δικαίου αλλά και η ανάδειξη κριτικών ζητημάτων  που αναφύονται στο σχετικό χώρο.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως σε έμπειρους νομικούς αλλά και δικηγόρους του διοικητικού και φορολογικού ποινικού κλάδου, δικαστικούς λειτουργούς, ασκούμενους και νέους δικηγόρους, ανώτερα και ανώτατα στελέχη  επιχειρήσεων(π.χ οικονομικοί διευθυντές ελεγκτικών εταιρειών), αλλά και νέα στελέχη, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νομικών σχολών, υποψήφιους σχολής δικαστικών λειτουργών, εφοριακούς και φοροτεχνικούς-λογιστές.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι τόσο η παρουσίαση διαχρονικά επίκαιρων και κρίσιμων θεμάτων του Φορολογικού Ποινικού Δικαίου αλλά και η ανάδειξη κριτικών ζητημάτων  που αναφύονται στο σχετικό χώρο. Μέσα από την παρουσίαση θα αναδειχθούν  σημαντικές αλλαγές που επήλθαν μετά την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με έμφαση στις νομολογιακές εξελίξεις και τα πρακτικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του.

Περιεχόμενο

  • Η διάταξη του άρθρου 463 ΠΚ στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο: Μεταβολή πλαισίων ποινής.
  • Η σχέση μεταξύ των αδικημάτων της φοροδιαφυγής του ΚΦΔ και του αδικήματος της φοροϋπερημερίας του άρθρου 25 Ν. 1882/1990 μετά την ρύθμιση του άρθρου 469 ΠΚ.
  • Η αποκατάσταση της φορολογικής ζημίας στην και η επέκταση της στην ποινική ευθύνη του δράστη.
  • Διακλαδική επέκταση της αρχής ne bis in idem στα φορολογικά αδικήματα.
  • Η ποινική και διοικητική δίκη επί εγκλημάτων φοροδιαφυγής μέσα από την νομοθεσία και τις νομολογιακές εξελίξεις.

Εισηγητής

Ο Δημήτρης Χριστόπουλος είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του δικηγορικού γραφείου Χριστόπουλος και Συνεργάτες. Έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου, φοίτησε στα Πανεπιστήμια Bordeaux και των Παρισίων, από τα οποία απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους με εξειδίκευση στο Δημόσιο και Φορολογικό Δίκαιο το 1992 και 1993 αντίστοιχα.  Έχει διατελέσει ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών σε θέματα εταιρικής φορολογίας κατά τη διάρκεια των ετών 1993-1995. Επίσης, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Ελλάδος το έτος 1997 και νομικός σύμβουλος μεγάλων ομίλων εταιρειών στον τομέα των αθλημάτων (ποδόσφαιρο), της φαρμακευτικής βιομηχανίας και βιομηχανίας καλλυντικών.  Έχει διατελέσει διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στο Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Εκπροσωπεί πελάτες σε θέματα δικαστικής επίλυσης  διαφορών τα οποία αφορούν σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολείται το γραφείο, και κυρίως Φορολογικό Δίκαιο και οικονομικό έγκλημα και συμβουλεύει τοπικά διοικητικά όργανα σχετικά με την ευθύνη των εταιρειών στην φορολογία. Έχει συνεισφέρει τακτικά στο νομικό και οικονομικό τύπο. Έχει δημοσιεύσει πολλές φορές στο περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», στη «Διοικητική Δίκη», στη «Διεθνή Φορολογική Επιθεώρηση της IBFD», American Sports Review, στο «Erga Omnes», μια νομική έκδοση στην οποία συμμετέχει στο Συμβούλιο Συντακτών, στο «ΔΦΝ» (Δελτίο Φορολογικής Ενημερότητας και στο «Hotelier», μια πρωτοποριακή έκδοση στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, σε εφημερίδες όπως Μεσημβρινή, Οικονομικός Ταχυδρόμος , αλλά και σε διάφορα sites όπως Capital.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11/10/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικό αρχείο με το υλικό της εισήγησης(power point, νομοθεσία και πλούσια νομολογία επί των ζητημάτων).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 5/10/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 27/9/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.