20 Σεπτεμβρίου 2023
Ποινική δικονομία και ΕΣΔΑ – Οι ελληνικού ενδιαφέροντος αποφάσεις

Το πλαίσιο προστασίας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως αυτό εξειδικεύεται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Εξέταση των υποθέσεων ελληνικού ενδιαφέροντος ώστε να καταδειχθούν οι επιρροές της Σύμβασης στην ελληνική ποινική δίκη.

Πού απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς καθώς και σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές νομικής που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη σχέση της ΕΣΔΑ και της ελληνικής ποινικής διαδικασίας, ειδικά δεδομένου του αρ.171 παρ.1δ ΚΠΔ το οποίο προβλέπει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας για παραβίαση δικαιώματος που προβλέπεται στο αρ.6 της ΕΣΔΑ.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστεί το πλαίσιο προστασίας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) όπως αυτό εξειδικεύεται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Ειδικότερα, θα εξεταστούν οι ελληνικού ενδιαφέροντος υποθέσεις ώστε να καταδειχθούν οι επιρροές της Σύμβασης στην ελληνική ποινική δίκη. Ιδίως θα αναλυθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις κατά της Ελλάδος ως αφετηρία για τη μελέτη των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο πλαίσιο του αρ.6 της Σύμβασης, η σημασία των οποίων είναι εμφανής στα αρ.171 παρ.1δ ΚΠΔ και 525 ΚΠΔ.  Ακόμη, θα μελετηθούν και αποφάσεις που αφορούν στα άρθρα 2 και 3 της ΕΣΔΑ και επηρεάζουν την ελληνική ποινική διαδικασία.

Περιεχόμενο

1.Τα δικαιώματα που απορρέουν από το αρ.6 παρ.1 της ΕΣΔΑ και η σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ – οι καταδικαστικές αποφάσεις κατά της Ελλάδος.

2.Τα δικαιώματα που απορρέουν από το αρ.6 παρ.3 της ΕΣΔΑ μέσω της νομολογίας του ΕΔΔΑ- οι ελληνικού ενδιαφέροντος αποφάσεις.

3.Οι θετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 2 και 3 της ΕΣΔΑ – η επίδρασή τους στην ποινική διαδικασία.

4.Η σημασία της ΕΣΔΑ και της νομολογίας του ΕΔΔΑ στο πλαίσιο της ελληνικής ποινικής διαδικασίας – τρόποι αξιοποίησης.

Εισηγήτρια

Χαρά Χιόνη-Χότουμαν

Η Χαρά Χιόνη-Χότουμαν είναι Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Αθηνών. Η διδακτορική της διατριβή με θέμα «Τα δικαιώματα του παθόντος στην ποινική διαδικασία»  για την οποία έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) επικεντρώθηκε και στην επίδραση της ΕΣΔΑ και της νομολογίας του ΕΔΔΑ στην ελληνική ποινική δίκη. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής διεξήγαγε έρευνα στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου σχετικά με τα σεξουαλικά αδικήματα. Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα (στα αγγλικά και τα ελληνικά) και έχει πραγματοποιήσει ομιλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ιδίως σχετικά με το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και τη νομολογία του ΕΔΔΑ.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20/9/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικό υλικό σε μορφή power point.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 14/9/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 6/9/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.