5 Ιουλίου 2023:
Οι Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Τιμολόγησης Άνθρακα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Τιμολόγησης Άνθρακα», στις 5/7/23, ημέρα Τετάρτη και ώρες 17:30-21:00.

Που απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρες/ους και νέες/ους νομικούς, οικονομολόγους, πολιτικούς, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς και στελέχη επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των νέων, εκτενών μεταρρυθμίσεων στο Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο τιμολόγησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και λοιπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οδηγίες της 16ης Μαΐου 2023 τροποποιούν σημαντικά τα νομικά και οικονομικά δεδομένα για την ενεργειακή μετάβαση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Μετά το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • να περιγράψουν τους ισχύοντες και νέους κανόνες για την τιμολόγηση άνθρακα στην ΕΕ, υπό το πρίσμα της εφαρμογής τους στην Ελλάδα,
  • να κατανοήσουν την περιβαλλοντική και οικονομική λειτουργία αυτών των κανόνων, καθώς και τις δικαιοπολιτικές τους προτεραιότητες, και
  • να αξιολογήσουν πιθανές θετικές και αρνητικές συνέπειες των νέων μεταρρυθμίσεων ανά οικονομική δραστηριότητα, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα και στοχευμένα στα νέα δεδομένα.

Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή στην τιμολόγηση άνθρακα και στα υποχρεωτικά συστήματα ανταλλαγής εκπομπών (cap-and-trade)
  • Νομικός σχεδιασμός και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών (EU ETS) στην ΕΕ και στην Ελλάδα ειδικότερα (2005-σήμερα)
  • Οι μεταρρυθμίσεις στους κανόνες του EU ETS και η επερχόμενη επέκτασή του στη ναυτιλία
  • Το νέο, παράλληλο σύστημα για τους τομείς των κτιρίων και των οδικών μεταφορών
  • Η θέσπιση του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM)
  • Κοινωνικές και διεθνείς διαστάσεις των νομοθετικών αλλαγών

Εισηγητής

Μανώλης Κοτζαμπασάκης

Ο Μανώλης Κοτζαμπασάκης είναι Δικηγόρος και υποψήφιος διδάκτωρ κλιματικού δικαίου και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Groningen στην Ολλανδία. Είναι επίσης συνιδρυτής και επικεφαλής αγορών άνθρακα της νεοφυούς επιχείρησης Carbon Glance με έδρα το Εδιμβούργο.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2016) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Δίκαιο της Ενέργειας και του Κλίματος από το Πανεπιστήμιο του Groningen (cum laude, 2020). Δημοσιεύει τις έρευνές του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια ποικίλων φορέων.

Έχει στο παρελθόν εργαστεί ως δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο περιβάλλοντος, υγείας και ενέργειας στην Αθήνα, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ενώ διδάσκει Κλιματικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Groningen και έχει διατελέσει επισκέπτης λέκτορας στο Universidade Federal de Minas Gerais στη Βραζιλία.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5/7/23
Ώρα διεξαγωγής: 17:30 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το αρχείο της παρουσίασης του σεμιναρίου (powerpoint) και λοιπό υποστηρικτικό υλικό (νομοθεσία, νομολογία και θεωρία σχετικά με το EU ETS).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70,00€
Για νομικά πρόσωπα: 85,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 29/6/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 21/6/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.