14 Φεβρουαρίου 2023:
Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης – Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης – Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου», στις 14/2/23, ημέρα Τρίτη και ώρες 16:00-21:00.

Που απευθύνεται

Απευθύνεται σε νομικούς που επιθυμούν να λάβουν γνώση για το δίκαιο της αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης καθώς και της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου ή να εμβαθύνουν σε αυτό, σε μηχανικούς προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας είτε να εμβαθύνουν σε αυτή αλλά και σε όσους μη νομικούς επιθυμούν να ενημερωθούν για το δίκαιο που διέπει την αυθαίρετη δόμηση. 

Σκοπός

Η ενημέρωση για το δίκαιο που διέπει την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης καθώς και παρουσίαση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου τόσο από τη νομική όσο και από την τεχνική διάστασή της, απαντώντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν νομικοί και μηχανικοί σε ζητήματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Περιεχόμενο

  • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (νομικό και τεχνικό πλαίσιο, ορισμοί, περιεχόμενο και διαδικασία καταχώρησης)
  • Άρθρα 82 και 83 ν. 4495/2017 – ακυρότητες / προσαρτώμενα έγγραφα στις συμβολαιογραφικές πράξεις
  • Άρθρο 98 Ν. 4495/2017 – τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
  • Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων

Εισηγητές

Γεώργιος Πούλιος, δικηγόρος – Δέσποινα Ανδρουλάκη, αγρονόμος, τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ)

Ο   Γεώργιος   Πούλιος,   γεννήθηκε   το   έτος   1972,   στην   Αθήνα.   Σπούδασε   νομική   στο Πανεπιστήμιο  Konstanz  Γερμανίας και στη Νομική Σχολή Αθηνών και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Φιλοσοφία – Κατεύθυνση «Ηθική» από το Εθνικό και Καποδιστριακό   Πανεπιστήμιο   Αθηνών   –   Φιλοσοφική   Σχολή   –   Τμήμα   Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας – Τομέα Φιλοσοφίας.

Είναι δικηγόρος Αθηνών στον  Άρειο Πάγο  με  εμπειρία   στο   αστικό   και  εταιρικό  δίκαιο,  δημόσιες  συμβάσεις  και  έργα.  Είναι διαπιστευμένος   διαμεσολαβητής   με   το  CEDR  και   πιστοποιημένος   από   το   Υπουργείο Δικαιοσύνης.   Διετέλεσε   δικηγόρος   στο   Φορέα   του   Κτηματολογίου   και   είναι   νομικόςσύμβουλος   του   Συμβολαιογραφικού   Συλλόγου   Αθηνών,   Πειραιώς,   Αιγαίου   και Δωδεκανήσου. 

Είναι  συγγραφέας  του βιβλίου   «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   Η   τήρηση,   λειτουργία   και   ενημέρωση   του   Εθνικού Κτηματολογίου  στην  πράξη»   με  τις   εκδόσεις   Νομική   Βιβλιοθήκη.   Έχει   συμμετάσχει   στο συλλογικό   έργο   «Συμβολαιογραφία   και   ακίνητη   περιουσία,   2021»   υπό   τις   Εκδόσεις Σάκκουλα, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις της επιστημονικής εκδήλωσης με τον ομώνυμο   τίτλο   που   διοργανώθηκε   ηλεκτρονικά   στις   7   Ιουνίου   2021,   με   την   εισήγηση «Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου και νομιμοποίηση/τακτοποίηση αυθαιρέτων» καθώς και στο συλλογικό έργο «Δασικοί Χάρτες: Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή» Επιμέλεια: Κ. Καρατσώλης υπό τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Η Δέσποινα Ανδρουλάκη είναι αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών ζητημάτων ακινήτων. Το 2004 αποφοίτησε από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το 2018 απέκτησε το δίπλωμα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην κατεύθυνση Γεωπληροφορικής από το τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης στην τράπεζα γης – δικαιωμάτων δόμησης»).

Από το 2003 έως σήμερα είναι στέλεχος του νυν ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ενώ το διάστημα 2012-2015 διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Είναι μέλος του ΣΥΠΟΘΑ Βορείου Τομέα, του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και του Τεχνικού Συμβουλίου ΤΕΕ. 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14/02/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά εκπαιδευτικό υλικό.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 9/02/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 1/02/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.