Εκπαίδευση δικαστών στην Αλβανία-Φάση ΙΙ – Αλβανία

Περίοδος
Μάρτιος 2007 – Φεβρουάριος 2008

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ

Αντικείμενο
Η δεύτερη φάση του Προγράμματος “Εκπαίδευση Δικαστών στην Αλβανία” έχει ως στόχο να παράσχει εκπαίδευση σε Αλβανούς δικαστές σε εξειδικευμένα και κρίσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέματα, καλύπτοντας την ίδια στιγμή και προτεραιότητες της αποδέκτριας χώρας (υψηλοί δείκτες μετανάστευσης, μεικτοί γάμοι, ανάγκη αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς). Στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η εκπόνηση υποστηρικτικού και εκπαιδευτικού υλικού.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Σχολή Δικαστών της Αλβανίας, Αλβανία