Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στη χρηστή διακυβέρνηση στο Σουδάν

Περίοδος
Νοέμβριος 2005 – Οκτώβριος 2006

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορά στη διάδοση των αρχών χρηστής διακυβέρνησης στο Σουδάν, στην εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων από την αποδέκτρια χώρα σε σχετικά θέματα, καθώς και στην ενίσχυση της δυνατότητας του τοπικού εταίρου να προωθήσει τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η εκπόνηση εγχειριδίου χρηστής διακυβέρνησης και καλών πρακτικών, καθώς και η διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας στο Χαρτούμ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Khartum International Centre for Human Rights (KICHR), Σουδάν