Τεχνική Βοήθεια για τη δημιουργία Σχολής Δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ.

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2004 – Σεπτέμβριος 2005

Πρόγραμμα
European Agency for Reconstruction, EuropeAid/118962/D/SV/MK

Αντικείμενο
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελούσε η δημιουργία σχολής δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ. μέσω της οποίας θα παρέχεται αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε δικαστές και εισαγγελείς. Οι δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της σχολής δικαστών, το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και την πιλοτική εφαρμογή τους, την εκπαίδευση εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού και την υποβολή προτάσεων για τη διοικητική οργάνωση του ινστιτούτου.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Human Dynamics, Αυστρία
  • Altair Asesores, Ισπανία