Υποστήριξη της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης και Συνεργασίας (Partnership and Cooperation Agreement) στη Δημοκρατία της Γεωργίας

Περίοδος
Δεκέμβριος 2004 – Νοέμβριος 2005

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ 

Αντικείμενο
Στόχο του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων της Δημοκρατίας της Γεωργίας για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή υποστήριξης μέσω εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεις δημοσιότητας. 

Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  •  Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα