Ενίσχυση της Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας – Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας – Φάση Β

Περίοδος
Νοέμβριος 2003 – Αύγουστος 2004

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα προέβλεπε την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για την οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και one-stop-shops στη Δημόσια Διοίκηση. Οι δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν τη διοργάνωση ενός study tour και την εκπόνηση μελέτης για τη λειτουργία αντίστοιχων κέντρων στην αποδέκτρια χώρα. 

Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ
 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα