Ενίσχυση της Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας – Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας

Περίοδος
Νοέμβριος 2002 – Ιούλιος 2003

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορούσε στην επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας σε ειδικά θέματα εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της. Το πρόγραμμα προέβλεπε τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας στην Αθήνα και τη Δαμασκό στις οποίες συμμετείχαν Έλληνες εμπειρογνώμονες και Σύριοι αξιωματούχοι, την έκδοση δίγλωσσου εγχειριδίου και τη δημιουργία ιστοσελίδας του προγράμματος. 

Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Γραφείο Πρωθυπουργού, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας