Ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Περίοδος
Ιανουάριος 2004 – Οκτώβριος 2004

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορούσε την εκπαίδευση δικαστών και αξιωματούχων από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε τεχνικές εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, το δίκαιο περιβάλλοντος, την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την κοινωνική προστασία κλπ. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την εκπόνηση προτάσεων θεσμικών μεταρρυθμίσεων και δράσεις δημοσιότητας. 

Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα