Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας – π.Γ.Δ. Μακεδονίας στο πεδίο των Συνταγματικών Θεσμών

Περίοδος
Οκτώβριος 1999 – Σεπτέμβριος 2001

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εξωτερικών 

Αντικείμενο
Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η συγκριτική προσέγγιση των βασικών συνταγματικών θεσμών των δύο χωρών, με αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, ώστε να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο επικοινωνίας και επιστημονικής συνεργασίας και να είναι δυνατή η υποστήριξη σε μελλοντικές θεσμικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων έγινε σε συνεργασία με την πλευρά της π.Γ.Δ. Μακεδονίας και με γνώμονα τα ιδιαίτερα προβλήματα που απασχολούν και τις δύο πλευρές. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.