Παροχή τεχνικής βοήθειας στα θέματα προετοιμασίας και εφαρμογής της νομοθεσίας Εσωτερικής Αγοράς από τη Βουλγαρική Κυβέρνηση

Περίοδος
Δεκέμβριος 1997 – Μάρτιος 1998

Πρόγραμμα
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας

Αντικείμενο
Σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή θεσμικής τεχνογνωσίας προς το Υπουργείο Εμπορίου και Τουρισμού της Βουλγαρίας, προκειμένου να εναρμονισθεί το Βουλγαρικό δίκαιο του ανταγωνισμού και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας