Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών – Δημιουργία Κέντρου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Φάση Α και Β)

Περίοδος
Νοέμβριος 2003 – Νοέμβριος 2006

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία Κέντρου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών στη Δαμασκό και τη λειτουργία του σε τρεις φάσεις ετήσιας διάρκειας. Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία και στελέχωση του Κέντρου, η λειτουργία Πληροφοριακού Κέντρου και Τμήματος Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, η εκπαίδευση και κατάρτιση της ομάδας στόχου καθώς και δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης. Η δεύτερη φάση προβλέπει δράσεις για την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων γυναικείων επιχειρήσεων, για την προσωπική ενδυνάμωση των ομάδων-στόχων, για τη βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης των γυναικών, για τη δικτύωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και για την περαιτέρω θεσμική ενδυνάμωση του τοπικού εταίρου. 

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • Modernizing and Activating the Women’s Role in the Economic Development (MAWRED), Αραβική Δημοκρατία της Συρίας