Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας-π.Γ.Δ.Μακεδονίας στο πεδίο της δικαιοσύνης

Περίοδος
Ιανουάριος 2003 – Ιούνιος 2003

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην προώθηση του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ δικαστών και συμβούλων από το Συνταγματικό Δικαστήριο της π.Γ.Δ.Μ. και δικαστών και ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα σε κρίσιμα ζητήματα όπως ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • Συνταγματικό Δικαστήριο της π.Γ.Δ.Μ., π.Γ.Δ.Μ.