Θεσμική υποστήριξη στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Περίοδος
Φεβρουάριος 2000 – Ιανουάριος 2001

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με επίκεντρο καίρια θεσμικά ζητήματα όπως η χρηστή διοίκηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και στη δημιουργία ενός δικτύου μη κυβερνητικών οργανισμών και εξειδικευμένων επιστημόνων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμού και στην εναρμόνιση της νομοθεσίας των χωρών αυτών με τους κανόνες του κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. 

Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα