Ενίσχυση του Ombudsman στο Καζακστάν

Περίοδος
Ιανουάριος 2006 – Δεκέμβριος 2006

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IBPP, KI 03- 01 KAZ

Αντικείμενο
Στόχο του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη της λειτουργίας του νεοσύστατου Ombudsman στο Καζακστάν. Ειδικότερα, η παρεχόμενη τεχνογνωσία έχει αντικείμενο τη δημιουργία τμημάτων για την προστασία ευάλωτων ομάδων (γυναίκες, παιδιά, μειονοτικές ομάδες, ΑΜΕΑ, κατάδικους), τη δημιουργία περιφερειακών γραφείων του θεσμού σε πέντε πόλεις (Almaty, Atyray, Shimkent, Ust-Kamenogorsk and Petropavlovsk) και την εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του Ombudsman.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Defensor del Pueblo, Ισπανία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Συνήγορος του Πολίτη, Ελλάδα