Σύμβαση πλαίσιο (Framework Contract) για αξιολόγηση και σχετικές υπηρεσίες – Οικουμενικής Εμβέλειας

Περίοδος
Οκτώβριος 2006 – Σεπτέμβριος 2008

Πρόγραμμα
European Commission, DG Justice, Freedom and Security 

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων στα ακόλουθα πεδία: ελεύθερη διακίνηση προσώπων, πολιτική εξωτερικών συνόρων, μετανάστευση, Άσυλο, Δικαστική συνεργασία σε αστικά και ποινικά θέματα, ναρκωτικά, ευρωπαϊκή ιθαγένεια, προστασία προσωπικών δεδομένων, θεμελιώδη δικαιώματα, ρατσισμός και ξενοφοβία, αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία, πρόληψη εγκλήματος, καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, εξωτερικές σχέσεις, διεύρυνση από την οπτική της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων κλπ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • KANTOR Management Consultants S.A., Ελλάδα
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • European Consultants Organisation (ECO), Βέλγιο
  • Institute for International Research on Criminal Policy of the University of Ghent (IRCP), Ολλανδία
  • European Institute for Justice, Freedom and Liberty (EULEC)
  • International Security Information Service Europe (ISIS Europe)
  • Centre for Public Reform of the University of Innsbruck (CPR), Αυστρία