Εκπόνηση σχεδίου και εφαρμογή δράσεων για προώθηση Κοινωνικά Δίκαιου Τουρισμού – Συρία, Λίβανος

Περίοδος
Νοέμβριος 2003 – Οκτώβριος 2004

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην προώθηση του τουριστικού τομέα στη Συρία και το Λίβανο. Κύρια δράση του προγράμματος ήταν η διεξαγωγή προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη δημιουργία μοντέλου ανάπτυξης του τουρισμού των δύο χωρών με συγκεκριμένο στόχο να προσδιοριστούν και να προταθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε να προωθηθεί μελλοντικά ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα το πρόγραμμα εστίασε (α) στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αύξηση των οφελών της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή μέσα από ολοκληρωμένη προσέγγιση και (β) στην προώθηση της συμμετοχής πολλών πληθυσμιακών ομάδων στις αναπτυξιακές δράσεις. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις κατάρτισης για συγκεκριμένες ομάδες στόχο από τις δύο χώρες και εκπονήθηκε πρακτικός οδηγός. 

Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Fund for Integrated Rural Development of Syria (FIRDOS), Αραβική Δημοκρατία της Συρίας
  • Lebanese Environment Forum, Λίβανος