Ενίσχυση της συμμετοχής των Γυναικών στην κοινωνική και οικονομική ζωή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

Περίοδος
Δεκέμβριος 2004 – Σεπτέμβριος 2005

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορούσε την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στις βασικές πτυχές του δημόσιου βίου στην Ιορδανία. Οι δράσεις προέβλεπαν την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης και προτάσεων για την ένταξη ενεργητικών μέτρων σε επιμέρους πολιτικές, τη διοργάνωση study visits και εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Αθήνα και το Αμάν.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Queen Zein Al Sharaf Institute for Development (ZENID), Ιορδανία