Διευρύνοντας την περιβαλλοντική πληροφόρηση και τη διασυνοριακή συνεργασία – Ελλάδα, Αλβανία, π.Γ.Δ.Μακεδονία, Βουλγαρία

Περίοδος
Νοέμβριος 2000 – Φεβρουάριος 2001

Πρόγραμμα
EU DG Environment XI

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορούσε στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας, της Αλβανίας, της π.Γ.Δ.Μακεδονίας και της Βουλγαρίας στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας. Αποσκοπούσε στην εξοικείωση με τα περιβαλλοντικά συστήματα και την περιβαλλοντική νομοθεσία των χωρών αυτών, προκειμένου να καταστεί εφικτή τόσο η μελλοντική συμβολή στη διαδικασία εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο, όσο και η συνεργασία για την επίλυση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα (π.χ. προστασία του υγροτόπου των Πρεσπών κλπ.).

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα