Δημιουργία Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας

Περίοδος
Ιανουάριος 1997 – Ιανουάριος 2000

Πρόγραμμα
ΤΑCIS Ευρωπαϊκή Ένωση

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου, υποστηρίζοντας τις εξής δράσεις: α) ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και οργάνωση της διδακτικής και ερευνητικής εργασίας, β) αποστολή Καθηγητών από χώρες της Ε.Ε., γ) υποδοχή και εκπαίδευση Ρώσων Καθηγητών σε χώρες της Ε.Ε. και δ) συγγραφή εγχειριδίων, διδακτικών παραδόσεων και συγγραμμάτων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • Institut für Ausländisches und Internationales Wirtschaftsrecht, Γερμανία
  • Τ.Μ.C. Asser Institute, Ολλανδία Centre for International Legal Co-operation,Ολλανδία
  • Istituto Affari Internazionali, Ιταλία

Το Consortium συνεργάζεται επίσης με το Κing’s College, London και τo Université de Paris I, Panthéon – Sorbonne.