Συνταγματικές εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία

Περίοδος
Σεπτέμβριος 2002 – Φεβρουάριος 2003

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη συγκριτική μελέτη των συνταγματικών εξελίξεων στις δύο χώρες. Περιλάμβανε τη διοργάνωση διήμερου διεθνούς Συνεδρίου, την έκδοση τόμου πρακτικών των εργασιών του και τη δημιουργία ιστοσελίδας.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Centre for Research in Transitional Societies, Bilkent University Τουρκία