Κοινωνικές δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο θέμα της ασφάλειας και φροντίδας του παιδιού στην Αρμενία

Περίοδος
Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2006

Πρόγραμμα
ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης ως προς την ασφάλεια των παιδιών μέσω της κατάρτισης του προσωπικού ιδρυμάτων παιδικής φροντίδας. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης την πολυεπίπεδη υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών για την αποφυγή εισαγωγής των παιδιών τους σε ιδρύματα, καθώς και τη στήριξη οικογενειών που θέλουν να επανακτήσουν την κηδεμονία των παιδιών τους. Τέλος, το πρόγραμμα προβλέπει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με την ασφάλεια και την ευημερία της παιδικής ηλικίας. 
<br.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • Armenian Democratic Forum, Αρμενία