Ενίσχυση των ικανοτήτων των θεσμικών οργάνων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Περίοδος
Φεβρουάριος  2012 – Αύγουστος 2013

Πρόγραμμα
European Union as represented by the EU Delegation in BiH

Αντικείμενο
Το έργο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των αναγκαίων θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαφθοράς. Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή και τους στόχους της, στην βελτίωση τόσο των ικανοτήτων καταπολέμησης της διαφθοράς όσο και των μηχανισμών συνεργασίας των εντεταλμένων φορέων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της διαφθοράς σε διάφορα διοικητικά επίπεδα και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των δημόσιων φορέων και αρχών επιβολής του νόμου στην πρόληψη της διαφθοράς, μέσω εκτενούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης βιώσιμων εκπαιδευτικών ικανοτήτων

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Planet Α.Ε., Ελλάδα
  • ProConcept, Βουλγαρία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα