Πρόσκληση σε Εργαστήριο Δημοσίου Λόγου (Πάτρα): Συμμαχία για την Ευαισθητοποίηση και την Ενεργοποίηση γυναικών Ρομά

Πρόσκληση σε Εργαστήριο Δημοσίου Λόγου (Πάτρα): Συμμαχία για την Ευαισθητοποίηση και την Ενεργοποίηση γυναικών Ρομά

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δράσης Δυτικής Ελλάδας για την «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» σάς προσκαλούν σε Εργαστήριο δημοσίου λόγου, που απευθύνεται σε δημοσιογράφους και επαγγελματίες των ΜΜΕ, στο πλαίσιο του έργου «Συμμαχία για την Ευαισθητοποίηση και την Ενεργοποίηση γυναικών Ρομά», που χρηματοδοτείται από τα EEA Grants.

Τετάρτη 20 Μαρτίου

10.00 – 13.30

στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό  (Ρήγα Φεραίου 106, Πάτρα)

Στόχος του εργαστηρίου δημοσίου λόγου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση επαγγελματιών των ΜΜΕ σχετικά με την κοινωνική ένταξη των Ρομά, με έμφαση στην ένταξη των γυναικών Ρομά.

Mπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή  εδώ και κατόπιν εγγραφής θα σας αποσταλεί και το πρόγραμμα του εργαστηρίου.

Η δράση με τίτλο «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 144.586,36 από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς, και εθνικούς πόρους.