Ψηφιακό Συνέδριο έναρξης του Ευρωπαϊκού έργου SEVSOCDIAL για την τηλεργασία

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, 15:00-18:00

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση ευρωπαϊκού έργου σχετικά με την τηλεργασία, με τίτλο “Reinforcement of SEV-Hellenic Federation of Enterprises’ capacity to engage in social dialogue and contribute to the promotion of an adequate national framework for telework” SEVSOCDIAL – 101051869. Μέσω της δράσης αυτής, επιδιώκεται η διαμόρφωση θέσεων πολιτικής, στο πλαίσιο του εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας, ιδίως λόγω της πανδημίας Covid 19. 

Στο πλαίσιο του έργου ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους του προγράμματος, διοργανώνει ψηφιακό Συνέδριο έναρξης με θέμα:

«Τηλεργασία – Προετοιμαζόμαστε & Προσαρμοζόμαστε»

την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, 15:00-18:00, (online, via youtube)

Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για ό,τι αφορά στην τηλεργασία, τις επερχόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες και εφαρμοζόμενες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και θέματα αποτελεσματικής υιοθέτησης της τηλεργασίας από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα ευρήματα από τη σχετική έρευνα σε περισσότερες από 250 επιχειρήσεις που διεξήγαγε ο ΣΕΒ το διάστημα Σεπ-Οκτ 2022.

Σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση του έργου, θα διατεθεί δημόσια και δωρεάν πρακτικός Οδηγός για την τηλεργασία, που απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τα εμπλεκόμενα στελέχη, με στόχο να αποτυπώσει όλα τα θέματα που χρειάζεται να ληφθούν υπ’ όψη για την αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.
Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής εδώ.

Πληροφορίες: Ζήσης Μανούζας ΣΕΒ | Τ: 211 5006 154 | E: zmanouzas@sev.org.gr