Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση: Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών στο διαδίκτυο: Κίνδυνοι και Τρόποι Αντιμετώπισης

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου , σε συνεργασία με το CSIi – Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, προσκαλούν φοιτήτριες και γυναίκες ηλικίας 18-25 ετών, σε διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο  «TRACeD – Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών στο διαδίκτυο» (Κωδικός έργου: 101049706 — TRACeD — CERV-2021 – DAPHNE), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι γεγονός ότι η πρόοδος της τεχνολογίας έχει διευρύνει τους τρόπους με τους οποίους διαπράττεται η σεξουαλική βία, η οποία πλέον μπορεί να πάρει και τη μορφή διαδικτυακής βίας (ή αλλιώς «κυβερνοβίας»), με συνέπειες σε όλα τα φύλα. Ωστόσο, σειρά μελετών δείχνουν πως οι γυναίκες και ειδικότερα τα νεαρά κορίτσια βιώνουν το φαινόμενο αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό, με πιο τραυματικές επιπτώσεις (EIGE, 2017). Ορισμένες μορφές κυβερνοβίας αποτελούν: η διαδικτυακή καταδίωξη, η κακοποίηση μέσω εικόνας (revenge porn), η σεξουαλική παρενόχληση, η ανεπιθύμητη πορνογραφία, ο εκβιασμός με απειλές βιασμού και θανάτου, η συλλογή πληροφοριών και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών θύματος στο Διαδίκτυο (doxing).

Οι διαδικτυακές εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε φοιτήτριες και νέες έχουν ως βασικό στόχο να τις εξοπλίσουν με γνώσεις και εργαλεία που θα τις βοηθήσουν:

  • να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα περιστατικά έμφυλης κυβερνοβίας
  • να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τέτοιου είδους περιστατικά
  • να προλαμβάνουν το φαινόμενο πριν την εμφάνισή του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις σε νεαρές γυναίκες ηλικίας 18-24 ετών θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Ημερομηνία:

Tρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 (11:00-17:00)

ή           

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 (11:00-17:00)

Τοποθεσία:  

Θα σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμός zoom meetings.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση kroussidi@cecl.gr με την ένδειξη “Συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις νεαρών γυναικών και κοριτσιών, στο πλαίσιο του έργου TRACeD”, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας, το τηλέφωνό σας και την ημερομηνία της εκπαίδευσης (παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις 2 επιλογές), στην οποία επιθυμείτε να λάβετε μέρος.

Πληροφορίες:

Δήμητρα Μαλανδράκη, 2103623029 (εσωτ.115), dmalandraki@cecl.gr & Κωνσταντίνα Ρουσσίδη, 2103623029 (εσωτ.104), kroussidi@cecl.gr.

Σας ευχαριστούμε θερμά!