Τρίτο ενημερωτικό δελτίο του RADIAL (Recycled Art for Disadvantaged Adult Learners)

Κυκλοφόρησε το τρίτο ενημερωτικό δελτίο του RADIAL.

Στόχος του να ενημερώσει για την επιτυχή ολοκλήρωση των δώδεκα πιλοτικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2022, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία και Βουλγαρία. Τα πιλοτικά εργαστήρια βασίστηκαν στις έξι ενότητες μαθημάτων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου και αφορούν το εθνικό νομικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, μεθόδους έρευνας αγοράς, εισαγωγή στον σχεδιασμό αρχικού επιχειρηματικού πλάνου, καθώς και βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου.

Διαβάστε ολόκληρο το ενημερωτικό δελτίο εδώ.