Συνέδριο γνωριμίας με το έργο “Peer2Peer: Διασύνδεση σχολείων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των Ρομά”

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου συμμετέχει ως Εταίρος στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Έργου Peer2Peer: Διασύνδεση σχολείων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των Ρομά και συνδιοργανώνει Συνέδριο γνωριμίας με το Έργο.  

Καθώς στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν όχι μόνο η φιλοσοφία και στόχοι του Έργου, αλλά και η πρόοδος που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα, είμαστε σίγουροι ότι με τη συμμετοχή σας θα αποκομίσετε εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα και ερείσματα.

Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική πρόκληση και για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο απαιτείται μόνο η χρήση του συνδέσμου https://tinyurl.com/3rjarxkz. Ωστόσο, για την αρτιότερη οργάνωσή του, θα εκτιμούσαμε την επιβεβαίωση της παρουσίας σας το συντομότερο δυνατό.