Δωρεάν Διαδικτυακά Σεμινάρια: Το Δικαίωμα Πρόσβασης σε Δικηγόρο Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει στις 19-20-21 Νοεμβρίου διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο «The right to access to a lawyer for victims of trafficking in human beings who are refugees or third-country nationals». Τα σεμινάρια είναι διακρατικά, απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη’ της ΕΕ. Γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική.

Θεματικές:

  • Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη νομική βοήθεια των προσφύγων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
  • Η έγκαιρη αναγνώριση των θυμάτων εμπορίας στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων: Πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές πρόσβασης στα δικαιώματα δικαστικής προστασίας
  • Πρακτικά εμπόδια στα θύματα εμπορίας ανθρώπων για πρόσβαση σε νομική βοήθεια
  • Οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των γυναικών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης
  • Ποινικές διαδικασίες ως θεμελιώδες δικαίωμα του θύματος
  • Μελέτες περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων: Η έννοια της συναίνεσης

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι χωρίς κόστος.

Για δηλώσεις συμμετοχής, στείλτε email στη διεύθυνση projects@cecl.gr με θέμα RIGHT TO ACCESS TO A LAWYER FOR VICTIMS OF THB, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή συμπληρώστε αυτή την φόρμα: https://forms.gle/qesEAnMgboBLdSsS7.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Χρηματοδοτούμενο από τη Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκπαίδευση δικηγόρων, εισαγγελέων και δικαστών για την εξασφάλιση καλύτερης προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (TRAIN-PRO-RIGHTS)
850950 — TRAIN-PRO-RIGHTS — JUST-AG-2018/JUST-JTRA-EJTR-AG-2018