Γίνε για μια μέρα Βουλευτής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 διοργανώνει την πρώτη Προσομοίωση Λειτουργίας του Κοινοβουλίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 διοργανώνει την πρώτη Προσομοίωση Λειτουργίας του Κοινοβουλίου, μια ομαδοσυνεργατική εκπαιδευτική δράση στην οποία 100 νέοι πολίτες, ηλικίας 22-30 ετών, θα εμπλακούν δημιουργικά σε ένα επιμορφωτικό παιχνίδι ρόλων.
Τι θα έκανες αν ήσουν βουλευτής; Ο βουλευτής αντιπροσωπεύει το λαό με ελευθερία συνείδησης, γνώμης και ψήφου. Συμμετέχει στη νομοθέτηση, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας των τμημάτων και των επιτροπών.

Στόχος η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές λειτουργίες του Κοινοβουλίου και η επαφή τους με ερεθίσματα που θα τους κάνουν να σκεφτούν, να συγκρουστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και επιχειρήματα, να αντιμετωπίσουν αντεγκλήσεις, να συναποφασίσουν.

Τι θα έκανες αν ήσουν βουλευτής; Ο βουλευτής αντιπροσωπεύει το λαό με ελευθερία συνείδησης, γνώμης και ψήφου. Συμμετέχει στη νομοθέτηση, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας των τμημάτων και των επιτροπών.

Η εκπαιδευτική δράση της Προσομοίωσης θα χωριστεί σε δύο στάδια: αυτό της προετοιμασίας και το κυρίως εμπειρικό-βιωματικό.

Πρώτο Στάδιο Εκπαιδευτικής Δράσης

Στο πρώτο στάδιο (που θα διενεργηθεί στις 5 και 6 Μαρτίου 2020 με δύο ξεχωριστές ομάδες των 50 ατόμων ανά ημέρα) οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε ένα ολοήμερο σεμινάριο (workshop) βιωματικού χαρακτήρα μέσα από το οποίο θα προετοιμαστούν πάνω σε βασικές λειτουργίες του κοινοβουλίου:

  • Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες επερωτήσεις).
  • Νομοθέτηση (με έμφαση στις διαδικασίες βάσει των οποίων ένα νομοσχέδιο περνάει από τις επιτροπές της Βουλής στην Ολομέλεια).

Δεύτερο Στάδιο Εκπαιδευτικής Δράσης

Στο δεύτερο στάδιο, που περιλαμβάνει τη διαδικασία της Προσομοίωσης, οι 100 νέοι πολίτες ερχόμενοι σε άμεση επαφή με βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου θα ζήσουν σε πραγματικό χρόνο την ρεαλιστική εφαρμογή του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της διαδικασίας νομοθέτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση της Προσομοίωσης είναι η επιτυχής παρακολούθηση του προπαρασκευαστικού Σεμιναρίου (Workshop).

Εάν επιθυμείς να αποκτήσεις ενσυναίσθηση της σημασίας και της δυναμικής του δημόσιου διαλόγου, έτσι όπως εκτυλίσσεται εντός του Κοινοβουλίου, και να καλλιεργήσεις δεξιότητες θεσμικής σκέψης και επιχειρηματολογίας δήλωσε συμμετοχή έως την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 εδώ.