Βιωματικό εργαστήριο για θέματα έμφυλης βίας (Θεσσαλονίκη)

Δήμερα επιμορφωτικά εργαστήρια σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Αναγνώριση, διαχείριση και πρόληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, οι Γιατροί του Κόσμου και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του έργου «Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece» διοργανώνουν διήμερα επιμορφωτικά εργαστήρια σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε επαγγελματίες πεδίου (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, case managers, case workers, στελέχη ΜΚΟ, δικηγόρους/νομικούς συμβούλους) καθώς και σε επαγγελματίες υγείας (προσωπικό του Υπ. Υγείας, προσωπικό του PHILOS) που εργάζονται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας (camps) αλλά και στο στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.

Στόχος των εργαστηρίων, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτη πραγματικών υποθέσεων, είναι να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών πρώτης γραμμής σε θέματα αναγνώρισης, διαχείρισης και πρόληψης περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας αλλά και να αναπτύξει τον διάλογο, την ανταλλαγή πρακτικών καθώς και τη διατύπωση σκέψεων σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας.

Τόπος: Κέντρο Θεσσαλονίκης (η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα)

Χρόνος

Εργαστήριο Α: Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 09:00-17:30) και Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 09.00-13.00). Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 6.2.20
Εργαστήριο Β: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 (ώρα 09:00-17:30) και Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 (ώρα 09.00-13.00). Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 13.3.20
Εργαστήριο Γ: Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 (ώρα 09:00-17:30) και Σάββατο 4 Απριλίου 2020 (ώρα 09.00-13.00). Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 20.3.20


Κόστος: 
Χωρίς κόστος συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή μόνο σε ένα από τα παραπάνω εργαστήρια. 

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής που θα βρείτε στον σύνδεσμο https://forms.gle/DwuU7ZF23WjqGaLX9

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Γιατρούς του Κόσμου (κα Έλλη Ξένου, τηλ. 210-3213150)

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this document represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.