Βιωματικό εργαστήριο για θέματα έμφυλης βίας (Αθήνα)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Αναγνώριση, διαχείριση και πρόληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, οι Γιατροί του Κόσμου και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του έργου «Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece» διοργανώνουν διήμερα επιμορφωτικά εργαστήρια σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε επαγγελματίες πεδίου (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, case managers, case workers, στελέχη ΜΚΟ, δικηγόρους/νομικούς συμβούλους) καθώς και σε επαγγελματίες υγείας (προσωπικό του Υπ. Υγείας, προσωπικό του PHILOS) που εργάζονται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας (camps) αλλά και στο στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.

Στόχος των εργαστηρίων, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτη πραγματικών υποθέσεων, είναι να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών πρώτης γραμμής σε θέματα αναγνώρισης, διαχείρισης και πρόληψης περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας αλλά και να αναπτύξει τον διάλογο, την ανταλλαγή πρακτικών καθώς και τη διατύπωση σκέψεων σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας.

Τόπος: Γιατροί του Κόσμου, Πειραιώς 33, Αθήνα

Χρόνος

Εργαστήριο Α: Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 09:00-17:30) και Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 09.00-13.00)
Εργαστήριο Β: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 (ώρα 09:00-17:30) και Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 (ώρα 09.00-13.00)

Δηλώσεις συμμετοχής έως: Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή είτε στο εργαστήριο του Φεβρουαρίου είτε στο εργαστήριο του Μαρτίου. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε ένα μόνο εργαστήριο.

Κόστος: Χωρίς κόστος συμμετοχής

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής που θα βρείτε στον σύνδεσμο https://forms.gle/AvmUF5msBWGz4Ef77

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (τηλ. 210-3623029, email: projects@cecl.gr, κα. Βεατρίκη Γιαννόγλου).

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this document represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.