ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (18/10/19)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων – Υπουργείο Εξωτερικών, διοργανώνει συνέδριο για την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου εμπορίας ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσα από την εφαρμογή πρακτικών εργαλείων. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of human trafficking chain (NET-COMBAT-THB CHAIN)” και στόχοι του είναι:

α. Παρουσίαση πρακτικού εργαλείου για την πρόληψη και καταπολέμηση περιστατικών εμπορίας ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες,
β. Παρουσίαση και συζήτηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και
γ. Ενίσχυση διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών στρατηγικών για την καταπολέμηση του προβλήματος.

Το συνέδριο αποσκοπεί στη διεξαγωγή ζωντανής και δημιουργικής συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οπτικές των εμπλεκόμενων μερών.

Τόπος: Ξενοδοχείο Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα

Χρόνος: Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:00 – 16:30

Κόστος: Χωρίς κόστος συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής έως: Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης και αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@cecl.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας έως την πλήρωση 30 θέσεων.