26-27 Σεπτεμβρίου 2019: εκδήλωση για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο του έργου “Problem-based training on the data protection reform package in GR and CY (Train GR-CY)”, το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου διήμερη διεθνική εκδήλωση σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και απευθύνεται κυρίως σε δικαστές, δικηγόρους και υπεύθυνους προστασίας δεδομένων.

Συνημμένο δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-lli@law.uoa.gr.

Το έργο υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.