Πρόσκληση: εργαστήριο παρουσίασης καλών πρακτικών για την εκπαίδευση υπηκόων τρίτων χωρών σε θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας

Αθήνα
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

To Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου λαμβάνει την τιμή να σας προσκαλέσει σε εργαστήριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου «RACCOMBAT: Preventing and Combating Racism and Xenophobia through Social Orientation of Non-Nationals»(Πρόληψη και Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας μέσω του Κοινωνικού Προσανατολισμού των Υπηκόων Τρίτων Χωρών).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως στόχο την διερεύνηση πρακτικών λύσεων ένταξης, προσαρμογής, και τελικής ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού καταπολέμησης ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω κοινωνικού προσανατολισμού, η εις βάθος συζήτηση των εντοπισμένων καλών πρακτικών κοινωνικής ένταξης και της εφαρμοσιμότητάς τους στην Ελληνική πραγματικότητα, καθώς και η συζήτηση ενδεχόμενων πρωτοβουλιών πρακτικής εφαρμογής σε εθνικό θεσμικό επίπεδο.

Στόχος μας είναι μια ζωντανή και δημιουργική συζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη διοργάνωσης, Άννυ Καμαριώτη, στα τηλέφωνα 210 3623089 και 210 3623506 (εσωτ. 108) ή στο projects@cecl.gr.

Τόπος: Electra Palace Athens, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 105 57, Αθήνα

Χρόνος: Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, ώρες 09:30 – 12:30

Θα ακολουθήσει γεύμα.

Παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας email με τα στοιχεία σας στη διεύθυνση projects@cecl.gr, με θέμα «δήλωση συμμετοχής σε εργαστήριο παρουσίασης καλών πρακτικών για την εκπαίδευση υπηκόων τρίτων χωρών σε θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας».

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας έως τη συμπλήρωση 25 θέσεων.