Επιτυχής ολοκλήρωση σεμιναρίων

Ανακοίνωση

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 22 Μαρτίου 2019, με επιτυχία τα τρία διήμερα σεμινάρια κατάρτισης για δικηγόρους που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, στα πλαίσια του έργου ‘Problem-based training on the data protection reform package in GR and CY – TRAIN-GR-CY’, που υλοποιεί σε σύμπραξη με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Κύπρο.

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή του νέου πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσα από την προσφορά νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον σχετικό τομέα – δικαστές, δικηγόρους και υπεύθυνους προστασίας δεδομένων. Για τον σκοπό αυτόν, οι εταίροι του έργου αναπτύσσουν κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό, προσφέρουν πρακτική κατάρτιση στις τρεις επαγγελματικές ομάδες-στόχους και διαμορφώνουν το πλαίσιο για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μέσω εθνικών και διακρατικών εκδηλώσεων δικτύωσης και ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δράσεις του, καθώς και για πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://traingrcy.law.uoa.gr/moodle/.