Ανακοίνωση: συζήτηση στρογγυλής τράπεζας

To Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο “Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of human trafficking chain (NET-COMBAT-THB CHAIN)” («Δικτύωση των εμπλεκόμενων στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων φορέων με τους οικονομικούς τομείς, συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας και εκκινεί από την παραδοχή πως η εμπορία ανθρώπων στον επιχειρηματικό τομέα είναι παγκόσμιο φαινόμενο και η πολυπλοκότητα της αλυσίδας εμπορίας ανθρώπων στις μέρες μας μπορεί να οδηγήσει επιχειρήσεις με καλή προαίρεση στην ακούσια και εν αγνοία συμμετοχή τους στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης που πυροδοτεί την εμπορία ανθρώπων.

Σκοπός της στρογγυλής τράπεζας είναι η εις βάθος συζήτηση της ενδεχόμενης σύνδεσης των οικονομικών τομέων με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ο διάλογος γύρω από τους τομείς που θεωρούνται πλέον ευάλωτοι στην εμφάνιση φαινομένων εμπορίας ανθρώπων, έμμεσα ή άμεσα, στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Τέλος θα συζητηθούν προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και των οικονομικών/επιχειρηματικών φορέων.

Στόχος μας είναι η διεξαγωγή μίας ζωντανής και δημιουργικής συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οπτικές των εμπλεκόμενων μερών.

Τόπος: Αθήνα

Χρόνος: Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019