Ανακοίνωση: συζήτηση στρογγυλής τράπεζας

To Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Effective Legal Assistance in Pre-Trial Detention Decision-Making» (Αποτελεσματική Νομική Βοήθεια στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων για την Επιβολή Προσωρινής Κράτησης).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας λήψης αποφάσεων για την επιβολή προσωρινής κράτησης, με έμφαση στην εφαρμογή της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ για την πρόσβαση σε δικηγόρο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Σκοπός της στρογγυλής τράπεζας είναι η εις βάθος συζήτηση σχετικά με τη νομοθεσία, την πρακτική και τις πολιτικές που σχετίζονται με την επιβολή προσωρινής κράτησης και την πρόσβαση σε δικηγόρο, καθώς και η συζήτηση και διάχυση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του έργου, ιδίως της εθνικής έκθεσης για την προσωρινή κράτηση. Στόχος μας είναι η διεξαγωγή μιας ζωντανής και δημιουργικής συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οπτικές των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων ανακριτών, εισαγγελέων, συνηγόρων υπεράσπισης και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Τόπος: Ναύπλιο
Χρόνος: Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018