Συζήτηση αποτελεσμάτων του έργου “Judging the Charter”

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 26 Ιουλίου 2018

Συζήτηση αποτελεσμάτων του έργου Judging the Charter (ή Εφαρμόζοντας το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σας καλεί σε συζήτηση των αποτελεσμάτων του έργου Judging the Charter (ή Εφαρμόζοντας το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ).

Στο πλαίσιο του έργου διενεργήθηκε εκτενής έρευνα για το ρόλο του Χάρτη, ειδικότερα σε υποθέσεις ασύλου, πραγματοποιήθηκε έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιάστηκε πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό και διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Κοζάνη, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 131 δικαστές και 49 δικηγόροι. Επίσης διοργανώθηκαν διεθνή συνέδρια σε Βιέννη, Αθήνα και Ρώμη.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στη συζήτηση των συμπερασμάτων του έργου σχετικά με το ρόλο και το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη, την εφαρμογή του στη δικαστική πρακτική και τη σχέση του με λοιπά θεσμικά κείμενα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους, σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και σε ακαδημαϊκούς ή ερευνητές που ασχολούνται με συναφή θέματα.

Τόπος: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60

Χρόνος: Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018, 17:00

Ομιλητές: Αλκιβιάδης Φερεσίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

Γεώργιος Σαφούρης, Πρωτοδίκης Ροδόπης, Υπ. Δ. Ευρωπαϊκού Δικαίου ΔΠΘ

Έρικα Καλαντζή, Εθνική Συντονίστρια, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Άσυλο

Παναγιώτα Μασουρίδου, Δικηγόρος σε ελληνικά και διεθνή δικαστήρια

Γεωργία Σπυροπούλου, Δικηγόρος