Επιμορφωτικό εργαστήριο για δικαστές επί της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη δικαστική πρακτική 19/4/2018

To Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr), διοργανώνει μονοήμερο εργαστήριο, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των δικαστών για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δικαστική πρακτική.

Το εργαστήριο θα εστιάσει: α) στην εφαρμογή του Χάρτη στη δικαστική πρακτική, το πεδίο εφαρμογής του, τη σχέση του με τα εθνικά συντάγματα και τη συσχέτιση των διατάξεων του Χάρτη με τις αρχές της ΕΣΔΑ και την εθνική νομοθεσία, β) στην κατοχύρωση της αρχής ne bis in idem στον Χάρτη, γ) στο ζήτημα της υποβολής προδικαστικού ερωτήματος και συγκεκριμένα το παράδειγμα του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου Δικαστηρίου (άρθρο 47) και δ) στην πρακτική εφαρμογή των παραπάνω ειδικών θεμάτων του Χάρτη σε μελέτες περίπτωσης.

Καλούμε δικαστές, με συναφή εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη, να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 15 Μαρτίου 2018.

 

Η καινοτομία των εργαστηρίων είναι η έμφαση στην πρακτική προσέγγιση του θέματος. Τα εργαστήρια θα έχουν διαδραστικό χαρακτήρα και προϋποθέτουν την ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων σε ομάδες εργασίες, όπου θα συζητηθούν μελέτες περίπτωσης. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επικοινωνήστε με την υπεύθυνη έργου, Άννυ Καμαριώτη, στα τηλέφωνα 210 3623506 και 210 3623634 ή στο centre@cecl.gr

Τόπος: Κοζάνη
Χρόνος: Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, ώρα 15:30 – 19:30
Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά
Διαθεσιμότητα: 20 θέσεις για Έλληνες δικαστικούς λειτουργούς με ενασχόληση με συναφή θέματα – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Δηλώσεις συμμετοχής έως: 15 Μαρτίου 2018
Κόστος: Χωρίς κόστος
Αίτηση συμμετοχής: επισυνάπτεται